Huisregels – Apotheek Pluymaekers – Utrecht

Apotheek Pluymaekers

Rijnlaan 90 3522 BR Utrecht Tel:030 2882806

Huisregels

Omdat er in de apotheek altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de apotheek huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

 • In de apotheek is het een goed gebruik dat minder valide cliënten met voorrang een zitplaats krijgen.
 • In de apotheek wordt van u verwacht dat u de privacy van andere cliënten respecteert. Ook vragen we u de privacy van de apotheekmedewerkers te respecteren.
 • Het is verboden om foto’s en geluids-of filmopnames te maken.
 • De apotheek is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van cliënten.
 • Medicijnen die uit de apotheek zijn geweest worden niet retour genomen.
 • Bij diefstal en vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie. Daarbij wordt de pleger van het misdrijf aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de pleger.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van onze BHV-er of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Roken is niet toegestaan. Dit geldt ook voor de e-sigaret.
 • Mobiel bellen is alleen toegestaan indien dit voor u noodzakelijk is. Gelieve zo veel mogelijk buiten de wachtruimte te bellen. Bellende klanten worden echter niet geholpen.
 • Honden zijn niet toegestaan vanwege mogelijke allergieklachten van andere apotheekbezoekers. Hulphonden zijn hierop uitgezonderd.
 • Cliënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden.
 • De apotheek behoudt zich het recht voor om personen die onaanvaardbaar of aanstootgevend gedrag vertonen, of die zich niet houden aan de huisregels, te verzoeken het pand te verlaten. Agressie, geweld en intimidatie wordt in de apotheek niet geaccepteerd. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie.